Cookies sind deaktiviert, bitte aktivieren! / Cookies are disabled, please activate!
 
 

 

1. Všeobecně

   

 • Pro naše smlouvy platí výhradně naše níže uvedené smluvní podmínky a naše VOP.
 •  

 • U podaných smluv s odchylkami od níže popsaných podmínek si společnost Fischer Elektronik vyhrazuje právo nakládat s těmito smlouvami jako novou poptávkou.
 •  

 • Jsou-li jednotlivá ustanovení níže uvedených podmínek neplatná či nerealizovatelná nebo budou po uzavření smlouvy neplatná či nerealizovatelná, zůstane tímto platnost ostatních podmínek nedotčena.
 •  

 

2. Doba platnosti smlouvy

   

 • Naše smlouvy mají platnost 12 měsíců, počínaje odesláním potvrzení smlouvy nebo datem zahájení uvedeným v potvrzení smlouvy. Případně odchylné doby platnosti musí výslovně potvrdit společnost Fischer Elektronik GmbH & Co. KG. Naše smlouvy se neprodlužují po uplynutí doby platnosti konkludentním způsobem.
 •  

 

3. Platnost smluvních cen

   

 • Naše nabízené a/nebo potvrzené smluvní ceny jsou platné za níže uvedených podmínek během nabídnuté a/nebo dohodnuté doby platnosti smlouvy:
  • Celkové smluvní množství bude přiděleno během doby platnosti smlouvy. Při přidělení mimo dohodnutou dobu platnosti smlouvy si vyhrazujeme cenové úpravy.
  • Bude dodržena nabízená a/nebo potvrzená minimální velikost dávky pro odvolávky.
  • Smluvní cena platí pouze pro příslušný nabízený a/nebo potvrzený technický stav výrobku.
 •  

 

4. Přidělení odvolávkových množství

   

 • Přidělení celkového smluvního množství musí být provedeno během dohodnuté maximální doby platnosti smlouvy. Nepřidělená smluvní množství budou po uplynutí dohodnuté doby platnosti smlouvy automaticky naplánována na nejdřívější možný termín expedice.
 •  

 • Odvolávky, které budou provedeny na konci dohodnuté doby platnosti smlouvy, budou potvrzeny k nejdřívějšímu možnému termínu expedice.
 •  

 • Přidělení odvolávek ze smlouvy mimosmluvními stranami vyžaduje výslovné oznámení ze strany smluvního partnera. U odvolávek od mimosmluvních stran, které nemají jednoznačný vztah k příslušné smlouvě, si vyhrazujeme právo je odmítnout před přijetím až do předložení oprávnění k odvolávce ze strany smluvního partnera.
 •  

 

5. Pojistný sklad / pohotovostní zásoba

Pojistný sklad nebo pohotovostní zásoba zásadně není součástí našich nabídek ke smlouvám nebo našich potvrzení smlouvy. Případné zřízení takového skladu vyžaduje samostatnou dohodu a je vázáno na povinnost odběru (viz bod 8).

 

6. Technické změny během platné smlouvy

   

 • Technické změny u dosud nepřidělených odvolávkových množství jsou během doby platnosti smlouvy zásadně možné za následujících podmínek:
  • Předchozí smlouva pro starý stav revize je ukončena.
  • Vypracuje se nová nabídka na nový stav revize pro zbývající smluvní množství. Příslušná uvedená cena se řídí podle celkového smluvního množství, v celkovém součtu by měla zůstat nezměněná.
  • Vzniknou dodatečné náklady na proces změny.
 •  

 • Týká-li se technická změna jedné nebo více již přidělených odvolávek smlouvy, lze je v zásadě zohlednit za následující podmínky:
  • Odvolávka ještě není pevně naplánovaná pro výrobu.
  • Předchozí smlouva pro starý stav revize je ukončena.
  • Vypracuje se nová nabídka na nový stav revize pro zbývající smluvní množství. Příslušná uvedená cena se řídí podle celkového smluvního množství, v celkovém součtu by měla zůstat nezměněná.
  • Vzniknou dodatečné náklady na proces změny.
 •  

 • Technickou změnu ke smlouvě již zásadně nelze zohlednit za následujících podmínek:
  • Změna se vztahuje na již vylisovaný speciální vytlačovaný profil.
  • Změna se vztahuje na část výrobku, do níž je zahrnuto již předzásobené zakázkové obchodní zboží.
  • Měněný výrobek je již předzásobené zakázkové obchodní zboží.
  • Pokud smluvní partner oznámí, že již předzásobené obchodní zboží a/nebo jiné výrobky, které jsou nezbytné k výrobě smluvního výrobku, definitivně již nelze kvůli změně použít, musí být tyto výrobky odebrány za cenu, která se musí sjednat, nebo zlikvidovány s povinností úhrady nákladů.
  • V pojistném skladu samostatně dohodnutém k původní smlouvě je již jedna nebo více odvolávek podle starého stavu revize.
 •  

 

7. Stornování smluv a smluvních množství

   

 • Při stornování smluv rozlišuje společnost Fischer Elektronik následující scénáře:
 •  

7.1. Stornování celkového smluvního množství:

   

 • Ještě nebyla provedena žádná přidělení ze smlouvy (výjimka. viz zvláštní povinnosti odběru pod bodem 8):
  • Stornování je možné za manipulační poplatek 150,00 EUR.
 •  

 • Přidělení byla podána, výroba ještě nebyla pevně naplánována:
  • Stornování je možné za manipulační poplatek 150,00 EUR.
  • Přidělení bylo (byla) podáno (podána) a výroba je spuštěna: Povinnost odběru pro přidělení ve výrobě nebo převzetí nákladů vzniklých až do stornování.
  • Přidělená množství již byla vyrobena na pojistný sklad: Povinnost odběru pro přidělení na pojistný sklad nebo převzetí vzniklých nákladů.
 •  

7.2. Stornování dílčích množství:

   

 • Ještě nebyla provedena žádná přidělení ze smlouvy:
  • Vystavení nového potvrzení smlouvy s úpravou ceny za kus podle nového vyplývajícího celkového smluvního množství.
 •  

 • Stornování jednotlivých odvolávek:
  • Storno dílčího množství vede k uzavření smlouvy:
   • Vystavení nového potvrzení smlouvy s úpravou ceny za kus podle nového vyplývajícího celkového smluvního množství.
   • Dodatečná kalkulace již expedovaných dávek podle nové ceny za kus.
 •  

 • Storno dílčího množství snižuje smluvní množství, smlouva zůstává i nadále otevřená:
  • Vystavení nového potvrzení smlouvy s úpravou ceny za kus podle nového vyplývajícího celkového smluvního množství.
  • Případně expedované dávky se dopočítají.
 •  

 • Při stornování je obecně nutné pamatovat na to, že společnost Fischer Elektronik si vyhrazuje právo spustit výrobu s předstihem cca 8 týdnů před plánovaným termínem expedice. Společnost Fischer Elektronik akceptuje stornování pro odvolávky ve výrobě pouze v případě, že smluvní partner uhradí do té doby vzniklé náklady výroby. Stornování smluvních množství, pro která existuje pojistný sklad, rovněž nebudou zásadně akceptována, pokud smluvní partner nepřevezme náklady výroby.
 •  

 

8. Zvláštní povinnosti odběru

   

 • Zvláštní povinnosti odběru pro smluvního partnera platí zejména tehdy, pokud se smlouvou souvisejí speciální nákupy nebo zvláštní předzásobení. Jedná se zejména o následující případy:
  • Instalace lisovacího nástroje pro speciální profil: Je-li instalován lisovací nástroj, pak je nutné společnosti Fischer Elektronik GmbH & Co.KG uhradit náklady na instalaci v příslušném poměrném podílu, bez ohledu na jeho skutečného využití.
  • U speciálních profilů, které byly pořízeny v souvislosti se smlouvou, se smluvní partner zavazuje k jejich zpoplatněnému odběru, nehledě na to, zda jsou tyto profily použity k realizaci výrobku popsaného ve smlouvě. Obdobně se smluvní partner zavazuje ke zpoplatněnému odběru zakázkového obchodního zboží.
  • Standardní zboží z našeho katalogového sortimentu, které je pro smlouvy zakoupeno v neobvykle vysokých množstvích, rovněž podléhá povinnosti odběru pro smluvního partnera.
  • Zvlášť dohodnuté pohotovostní zásoby ve spojení se smlouvou musí smluvní partner odebrat neprodleně nejpozději po uplynutí doby platnosti smlouvy.
 •  

 

Stav: 1. 12. 2018 Smluvní podmínky